bane

Bil – buss – tog – sykkel

Nærheten til et variert kollektiv-tilbud og store boligområder gir brukerne et godt, realistisk og ikke minst sunt alternativ til bil. Med planer om busway, dobbel frekvens på Jærbanen (7,5 minutt) og ikke minst økt fokus på syklende er det enkelt og behagelig å komme seg til Paradis Stasjon.

Lagårdsveien er i dag en av de best dekkede traseene for buss, og med fremtidig busway med stopp like ved Paradis Stasjon vil dette tilbudet bli enda bedre.

Det vil bli tilbudt parkeringsplasser i underetasjen til byggene, samt tidsbegrenset parkering på mark.

Det er enkelt å komme seg til Paradis Stasjon enten du går, sykler, reiser kollektivt eller med egen bil. Hele området er planlagt med bolig, kontor, service og handel. Du har med andre ord alt du trenger i umiddelbar nærhet. Sentralt, sentrumsnært og veldig behagelig.