referanser

Om oss

Rom Eiendom AS er en av Norges ledende eiendomsselskap. I Roms portefølje er det ikke mindre enn 2200 eiendommer med ca 990 bygg, hvorav 350 er stasjoner. Til sammen utgjør dette en bygningsmasse på over 730 000 kvm og 3200 leiekontrakter. Utviklingsporteføljen har et potensial på ca to millioner kvm, hvorav ca 650 000 kvm utvikles i samarbeid med andre utviklingsselskaper. I større utviklingsprosjekter samarbeider Rom Eiendom med andre profesjonelle eiendomsaktører. Rom bidrar med attraktive tomter og utviklingskompetanse, og partneren bidrar med kapital, lokalkunnskap og komplementær kompetanse. Det mest kjente samarbeidsprosjektet er Barcode utbyggingen i Bjørvika i Oslo. Her er det bygget nye hovedkvarter til DnB, PWC, KLP, Visma og Deloitte.

K2 Stavanger AS. I utviklingen av Paradis Stasjon er K2 Stavanger valgt som samarbeidspartner. Selskapet er stiftet i 2009, men har eiere og ansatte med lang erfaring fra utvikling av nærings-eiendom i Stavanger regionen. Blant eierne finner man Norsea, Stangeland Gruppen og Cator. Disse har blant annet stått bak utbyggingen av Statens hus og Skattens hus på Lagårdsveien. Selskapets leder har tidligere vært ansvarlig for Hinna Park-utbyggingen. I egen regi har selskapet, sammen med Kruse Smith og Petrolink, bygget Kanalsletta 4 på Forus Vest.