Kontakt

Rom Eiendom

Rom Eiendom AS er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Kjernevirksomheten er å utvikle knutepunkter, eiendommer og stasjoner samt eie, forvalte, drifte og vedlikeholde eiendom. Selskapet er et heleid datterselskap av NSB AS og utgjør en av fire bærebjelker i NSB-konsernet. Rom Eiendom har som visjon å skape bedre byrom der mennesker møtes.

Rom_Eiendom_logo

Nicolay Schreuder
Prosjektsjef Rogaland
907 80 180
nicolays@romeiendom.no

K2 Stavanger

K2 Stavanger AS er et regionalt eiendomsselskap med hovedfokus på næringseiendom.

Kjernevirksomheten er utvikling av attraktive prosjekter som lar seg realisere og bidrar til regional vekst. Selskapet har lokale aksjonærer som har utviklet og gjennomført større prosjekter i Stavangerregionen.

k2_logo

Pål Njærheim
Daglig leder
952 40 006
pn@k2-stavanger.no

Gjermund Øren
Eiendomsutvikler
913 85 876
go@k2-stavanger.no